SỰ PHÁT TRIỂN CA KHÚC NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM

Cuối thế kỷ XIX, văn hóa phương Tây đã du nhập vào bán đảo Đông ...

VÀI NÉT VỀ GIAI ĐIỆU TRONG HÁT BỒNG MẠC

Là một trong những thể loại dân ca của người Việt vùng châu thổ sông ...

GIẢI PHÁP BẢO TỒN ÂM NHẠC TRONG LỄ TẾ NAM GIAO

Trong quá trình tiến hành lễ tế đàn Nam Giao, âm nhạc là yếu tố ...

DIỄN XƯỚNG HÁT TRỐNG QUÂN Ở CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Hát trống quân (HTQ) được coi là một thể loại diễn xướng dân gian nam ...

LÝ THUYẾT HÓA CHỮ NHẠC TRONG GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ta đều được dung hòa giữa ...

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG CA KHÚC VIỆT NAM

Ngày nay, bản sắc dân tộc là khái niệm cốt lõi dùng để phân biệt ...

ĐẶC ĐIỂM HÒA KẾT ÂM NHẠC NHỊP 32 CỦA VỌNG CỔ

Trải qua thời gian hình thành và phát triển, vọng cổ không chỉ được sử ...

VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC TRONG GIÁO DỤC THẨM MỸ

Giáo dục thẩm mỹ là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp giáo dục ...

CHẤT THIÊNG TRONG NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC CHĂM

Người Chăm ở miền Trung Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời, đa ...

VẬN DỤNG THANG ÂM PHƯƠNG TÂY TRONG NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN HUẾ

Việt Nam gồm 54 dân tộc có mối tương đồng và những khác biệt về ...