SỰ PHÁT TRIỂN CA KHÚC NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM

Cuối thế kỷ XIX, văn hóa phương Tây đã du nhập vào bán đảo Đông Dương theo gót giày quân…

VÀI NÉT VỀ GIAI ĐIỆU TRONG HÁT BỒNG MẠC

Là một trong những thể loại dân ca của người Việt vùng châu thổ sông Hồng, trước đây, hát bồng…

GIẢI PHÁP BẢO TỒN ÂM NHẠC TRONG LỄ TẾ NAM GIAO

Trong quá trình tiến hành lễ tế đàn Nam Giao, âm nhạc là yếu tố không thể thiếu. Yếu tố…

DIỄN XƯỚNG HÁT TRỐNG QUÂN Ở CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Hát trống quân (HTQ) được coi là một thể loại diễn xướng dân gian nam nữ đối đáp, giao duyên…

LÝ THUYẾT HÓA CHỮ NHẠC TRONG GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ta đều được dung hòa giữa màu sắc văn hóa phương…

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG CA KHÚC VIỆT NAM

Ngày nay, bản sắc dân tộc là khái niệm cốt lõi dùng để phân biệt đặc điểm văn hóa của…

ĐẶC ĐIỂM HÒA KẾT ÂM NHẠC NHỊP 32 CỦA VỌNG CỔ

Trải qua thời gian hình thành và phát triển, vọng cổ không chỉ được sử dụng độc lập mà đã…

VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC TRONG GIÁO DỤC THẨM MỸ

Giáo dục thẩm mỹ là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm hình…

CHẤT THIÊNG TRONG NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC CHĂM

Người Chăm ở miền Trung Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời, đa dạng, phong phú cả về…

VẬN DỤNG THANG ÂM PHƯƠNG TÂY TRONG NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN HUẾ

Việt Nam gồm 54 dân tộc có mối tương đồng và những khác biệt về bản sắc văn hóa. Mỗi…