Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 2

Tô Đông Pha là người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy ông làm quan và thăng ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 3

Tô Đông Pha là người nổi tiếng học giỏi và rất thông minh. Năm mười ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 4

Tô Đông Pha là một người có tài năng và ông đã đảm nhiệm nhiều ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 5

Tô Đông Pha là người có tư tưởng rất thông thái và ông cũng chính ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 6

Tư tưởng cũng như hồn thơ của Tô Đông Pha chịu ảnh hưởng rất lớn ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 7

Tô Đông Pha được sinh ra trong một gia đình mà người đương thời gọi ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần cuối

Tô Đông Pha là một người rất tài năng. Cả cuộc đời của mình ông ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Từ hay đặc sắc nhất phần 2

Tô Đông Pha đã dành nhiều thời gian để sáng tác thơ văn. Và vì ...

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Từ hay đặc sắc nhất phần 1

Cả cuộc đời của mình Tô Đông Pha dành rất nhiều thời gian để viết ...

Nhà thơ Nguyễn Thiếp cùng những trang thơ ấn tượng được yêu thích nhất

Nguyễn Thiếp là một nhà thơ nổi tiếng. Ông xuất thân tại một vùng quê ...