Thơ chờ đợi – chùm thơ ngắn chờ đợi người yêu

Trong tình yêu thì cảm xúc khi mà chờ đợi và hứa hẹn luôn là một thứ gì đó làm…