Nhà Thơ Hạ Tri Chương cùng những bài thơ đi cùng năm tháng hay nhất

Hạ Tri Chương là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông không sáng tác nhiều nhưng những bài…