Nhà thơ Hải Thượng Lãn Ông cùng tập thơ thượng kinh ký sự nổi tiếng Phần 2

Nhà thơ Hải thượng lãn ông được biết đến là một gương mặt nổi bật trong nền văn học Việt…