Nhà thơ Ly Hoàng Ly và những bài thơ lẻ hay đặc sắc nhất

Ly Hoàng Ly là một nhà thơ trẻ sinh năm 1975 và đồng thời cũng chính là một họa sĩ…

Nhà thơ Ly Hoàng Ly và tập thơ Lô lô (2006) phần 1 Khúc đêm (1)

Tập thơ làm nên thành công của Ly Hoàng Ly chính là tập Lô Lô. Tại thời điểm mới xuất…

Nhà thơ Ly Hoàng Ly và tập thơ Lô lô (2006) phần 1 Khúc đêm (2)

Lô Lô là một tập thơ làm nên tên tuổi của Ly Hoàng Ly. Đây là một sáng tác rất…

Nhà thơ Ly Hoàng Ly và tập thơ Lô Lô phần 2 Phòng trắng

Ly Hoàng Ly là một nhà thơ đồng thời là một họa sĩ rất nổi tiếng. Thơ của nữ thi…