Phạm Công Thiện và trọn bộ tập thơ Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im phần 1

Phạm Công Thiện (1/6/1941 – 8/3/2011) là một nhà văn, triết gia, học giả, thi sĩ và cư sĩ Phật…

Phạm Công Thiện và trọn bộ tập thơ Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im phần 2

Phạm Công Thiện là một gương mặt nổi bật của nền thơ ca Việt Nam. Không những là một nhà…

Phạm Công Thiện và trọn bộ tập thơ Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im phần 3

Phạm Công Thiện được người đời gọi là một thi sĩ kỳ tuyệt thiên tài. Sở dĩ như vậy bởi…

Phạm Công Thiện và trọn bộ tập thơ Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im phần 4

Phạm Công Thiện là một gương mặt nổi bật trong nền thơ ca Việt Nam. Ông sở hữu những trang…

Phạm Công Thiện và trọn bộ tập thơ Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im phần 5

Nói đến những trang thơ giá trị thì chúng ta chẳng thể không nhắc đến nhà thơ Phạm Công Thiện.…

Phạm Công Thiện và trọn bộ tập thơ Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im phần 6

Nào! Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau cảm nhận những trang thơ tuyệt vời của nhà thơ Phạm Công…

Nhà thơ Phạm Công Thiện cùng những tác phẩm dịch vang danh

Không những có tài sáng tác thơ tuyệt vời mà nhà thơ Phạm Công Thiện còn là một dịch giả…