Mắt buồn

Xuống xe, thấy bến xe Đò Quan không còn xe nào chờ đón khách, người đợi xe cũng tản hết…