Bài thơ Có đấy một người – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ Có đấy một người là câu chuyện của một người thương thương một người dưng. Dẫu chúng mình…

Bài thơ Nhìn những mùa thu đi – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ Nhìn những mùa thu đi chính là mạch cảm xúc của con người ta khi nhìn những mùa…

Bài thơ Những mùa xa – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ Những mùa xa gợi lại trong lòng của con người ta bao nhiêu suy tư. Đó là mùa…

Bài thơ Mùa thu tìm em – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ Mùa thu tìm em là sự mong nhớ thiết tha vào một chiều thu. Chỉ trách cơn gió…