Tô Đông Pha (Tô Thức) – Tuyển tập những bài thơ lẻ hay nhất

Tô Đông Pha tên thật là Tô Thức, ông sinh năm 1037 và mất năm 1101. Ông có tự là…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 1

Tô Đông Pha sở dĩ có tên gọi như vậy bởi ông có hiệu là Đông Pha cư sĩ. Ông…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 2

Tô Đông Pha là người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy ông làm quan và thăng giáng nhiều lần nhưng cả…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 3

Tô Đông Pha là người nổi tiếng học giỏi và rất thông minh. Năm mười lăm tuổi ông đã thông…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 4

Tô Đông Pha là một người có tài năng và ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Và…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 5

Tô Đông Pha là người có tư tưởng rất thông thái và ông cũng chính là người rất mâu thuẫn.…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 6

Tư tưởng cũng như hồn thơ của Tô Đông Pha chịu ảnh hưởng rất lớn từ Lão, Trang. Chính vì…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần 7

Tô Đông Pha được sinh ra trong một gia đình mà người đương thời gọi là Tam Tô. Bởi đây…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Thi hay đặc sắc nhất phần cuối

Tô Đông Pha là một người rất tài năng. Cả cuộc đời của mình ông đã sáng tác rất nhiều…

Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Từ hay đặc sắc nhất phần 2

Tô Đông Pha đã dành nhiều thời gian để sáng tác thơ văn. Và vì ông chịu ảnh hưởng mạnh…