Tuyển tập thơ Trương Hán Siêu hay nổi tiếng nhất phần đầu

Trương Hán Siêu chưa rõ năm sinh, mất năm 1354 tự là Thăng Phủ, và là người huyện Yên Ninh,…

Tuyển tập thơ Trương Hán Siêu hay nổi tiếng nhất phần cuối

Trương Hán Siêu là người có tính tình chính trực, học vấn sâu rộng, tư chất thông minh. Và đó…