Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 1

Bùi Minh Quốc sinh ngày 3/10/1940, quê ở Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây. Ngay từ ...

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 2

Những trang thơ của Bùi Minh Quốc sáng tác thời chiến tranh đã là một ...

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 3

Bùi Minh Quốc không chỉ là nhà thơ, ông còn là người viết tham luận ...

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 4

Bùi Minh Quốc không chỉ dũng cảm trong thơ, ông còn là người nhất mực ...

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 5

Đọc thơ Bùi Minh Quốc, ta cảm nhận được một hồn thơ kháng chiến mạnh ...