Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 1

Bùi Minh Quốc sinh ngày 3/10/1940, quê ở Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây. Ngay từ khi còn là học sinh…

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 2

Những trang thơ của Bùi Minh Quốc sáng tác thời chiến tranh đã là một dấu ấn rất lớn cho…

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 3

Bùi Minh Quốc không chỉ là nhà thơ, ông còn là người viết tham luận tài ba. Người đọc dễ…

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 4

Bùi Minh Quốc không chỉ dũng cảm trong thơ, ông còn là người nhất mực thủy chung với lý tưởng…

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng trọn bộ thi phẩm hấp dẫn nhất phần 5

Đọc thơ Bùi Minh Quốc, ta cảm nhận được một hồn thơ kháng chiến mạnh mẽ đi sâu vào trong…