QUÂN RỐI NƯỚC TRUYỀN THỐNG – MỘT HÌNH THÁI CỦA ĐỒ CHƠI DÂN GIAN

Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật của nhân loại, đồ chơi dân gian chiếm ...

TỪ QUỶ VƯƠNG ĐẾN NGƯỜI NGHE THUYẾT PHÁP TRONG SỬ THI RAMAYANA VÀ KINH LĂNG GIÀ

Đã hơn 2000 năm trôi qua, nhưng sử thi Ramayana, cuốn sách thần thánh của ...

KHÔNG GIAN THÀNH THỊ TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

Thành thị trong văn xuôi Ngọc Giao chủ yếu là không gian xã hội của ...

NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT TRONG HỒI KÝ CÁT BỤI CHÂN AI VÀ CHIỀU CHIỀU CỦA TÔ HOÀI

Tô Hoài là một trong những nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt ...

VẺ ĐẸP CỦA LỤC BÁT TÌNH ĐƯƠNG ĐẠI

Lục bát là thể thơ có nguồn gốc từ ca dao, một thể loại của ...

BIỂU TƯỢNG KHÔNG GIAN MANG MÀU SẮC TÔN GIÁO TRONG THƠ R.TAGORE

R.Tagore (1861-1941) là nhà thơ vĩ đại của tâm hồn Ấn Độ. Ánh sáng huyền ...

TIỂU NỮ THẦN HAY NHÂN VẬT NỮ NỔI LOẠN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA IVAN BUNIN

Trong số các cây bút Nga TK XX, có lẽ Bunin và Nabokov là hai ...

CÁCH THỨC PHẢN ÁNH CỦA TỤC NGỮ, CA DAO CỔ TRUYỀN NGƯỜI VIỆT VỀ SẢN VẬT NÔNG NGHIỆP XỨ THANH

Tục ngữ, ca dao cổ truyền (TNCDCT) người Việt là kho tàng vốn sống trên ...

TRUYỆN NÔM TỪ THỨC DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN VĂN BẢN

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 4 trong 10 thế kỷ văn học trung đại để ...

CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

Trước những biến động xã hội, đầu những năm 30 của TK XX đã bắt ...