Bài thơ Giả thiết – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Giả thiết là một sáng tác vô cùng đau đớn. Đó là khi những dòng thơ anh viết em đã thuộc từng dòng. Và rồi cũng chỉ biết trách cuộc đời này của mình có duyên mà không có phận. Để cũng chỉ biết ôm nỗi xót xa và sầu hận kiếp bọt bèo đành nhắm mắt xa anh.

Bài thơ Giả thiết

Thơ: Mạc Phương

Thơ anh viết em đã thuộc từng dòng.
Trách cuộc đời có duyên mà không phận.
Ngày lại ngày ôm xót xa sầu hận.
Kiếp bọt bèo đành nhắm mắt xa anh.

Nếu kiếp này có lại tuổi xuân xanh.
Em ước mình trong vòng tay ấm nóng.
Để yêu thương luôn đẹp tươi như mộng.
Để ngày ngày em hạnh phúc bên anh.

Trên đây là Bài Giả thiết mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Nếu kiếp này có thêm một lần tuổi xanh em ước mình có thể có trong vòng tay ấm nóng. Để yêu thương luôn tươi đẹp và em được ngày ngày hạnh phúc bên anh.