Hồn rừng

1. Nhân một chuyến đi Măng Đen, chúng tôi có ghé quán cà phê nổi ...