HẦU VĂN HUẾ

Hầu văn Huế là một thể loại âm nhạc tín ngưỡng có từ lâu đời ...

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA HÁT TRỐNG QUÂN Ở CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Trong đời sống văn hóa cộng đồng của cư dân Việt ở Bắc Bộ xưa, ...

NHẠC KHÍ DÂN GIAN CỦA NGƯỜI KHƠME Ở TRÀ VINH

1. Vài nét về người Khơme ở tỉnh Trà Vinh Trà Vinh là một tỉnh ...

TIỆM CẬN HÁT THEN – TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN TÀY

Việt Nam là đất nước đa tộc người, có bản sắc văn hóa riêng trong ...

VỀ KHỔ PHÁCH,KHỔ ĐÀN TRONG NHẠC Ả ĐÀO

1. Vai trò của phách trong nhạc ả đào Trong hầu khắp các thể loại ...

QUY TRÌNH SÁNG TÁC NHẠC CHO TÁC PHẨM MÚA

Âm nhạc và múa Âm nhạc và múa là hai loại hình nghệ thuật xuất ...

GIAI ĐIỆU TRONG KHÍ NHẠC ĐƯƠNG ĐẠI

Theo tác giả Đào Trọng Minh “giai điệu là sự tổng hợp đầy đủ nhất ...

DIỄN XƯỚNG ÂM NHẠC VÀ MÚA TRONG LỄ HỘI RIJA PRAONG CỦA NGƯỜI CHĂM NINH THUẬN

Rija praong là lễ hội múa lớn nằm trong hệ thống lễ hội dân gian ...

MÃ LA CỦA NGƯỜI RAGLAI

Mã la, một loại nhạc cụ gõ bằng đồng độc đáo của người Raglai ở ...

ĐÀN KANHI TRONG LỄ HỘI KATÊ CỦA NGƯỜI CHĂM Ở NINH THUẬN

Trong văn hóa truyền thống Chăm, âm nhạc là một loại hình quan trọng, phản ...