MỘT VÀI THỦ PHÁP SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUẢNG NINH

Quảng Ninh một vùng đất với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, với các địa danh đã đi vào…