MỘT VÀI THỦ PHÁP SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUẢNG NINH

Quảng Ninh một vùng đất với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, với các ...

NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG CA KHÚC VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU ĐỔI MỚI

Việt Nam là một đất nước anh hùng và đa dân tộc, các ca khúc ...

TIẾP CẬN DIỄN XƯỚNG TRONG NGHIÊN CỨU DÂN CA MƯỜNG

Nghệ thuật diễn xướng dân gian là một loại hình của văn hóa phi vật ...

SỬ DỤNG CHẤT LIỆU ÂM NHẠC CHO ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM VIẾT

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, các nhạc sĩ Việt Nam ...

HÁT CHẦU VĂN TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở HUẾ

Ở Việt Nam có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau và mỗi vùng cũng khác ...

BẢO TỒN, PHÁT HUY VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Cồng chiêng là nhạc cụ Đông Nam Á thuộc bộ gõ, được làm bằng đồng ...

LỜI CA TRONG CÁC ĐIỆU LÝ HUẾ

Huế là một vùng đất miền Trung, từng là kinh đô của nước ta thời ...

VÀI NÉT VỀ XUẤT BẢN PHẨM ÂM NHẠC CẤP HỌC MẦM NON

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên  của hệ thống giáo dục quốc ...