QUÀ TẶNG TƯƠNG LAI

CUỘC THI HƯỚNG TỚI 70 NĂM BÁO VĂN NGHỆ[1]

Kể từ số đầu tiên được xuất bản tại Việt Bắc năm 1948, đến nay báo Văn nghệ đã đi suốt chặng đường 70 năm (1948-2018). Nhân dịp kỷ niệm 60 năm báo Văn nghệ, độc giả đã được đón đọc bộ sách quý Truyện ngắn tinh tuyển 60 năm Báo Văn nghệ (gồm 5 tập). Như một trùng phùng chữ nghĩa, cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 sẽ được tổng kết đúng dịp kỷ niệm tuổi 70 Báo Văn nghệ. Một bộ sách quý đã kịp có trong tay độc giả yêu văn chương -Tuyển truyện ngắn hay dự thi Báo Văn nghệ (2 tập, Nxb Thanh niên, 2016-2017). Cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 của Báo Văn nghệ nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng mới nhằm tôn tạo nền truyện ngắn dân tộc đã có bề dày truyền thống. Không ngẫu nhiên khi những người làm sách Truyện ngắn tinh tuyển 60 năm Báo Văn nghệ tự tin viết “Có thể khẳng định rằng, trong một phạm vi nhất định, những thành tựu về sáng tác, đặc biệt ở thể loại truyện ngắn trên Văn nghệ cũng chính là phản ánh sự phát triển và thành tựu của nền văn học nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua”.

Kể từ số đầu tiên được xuất bản tại Việt Bắc năm 1948, đến nay báo Văn nghệ đã đi suốt chặng đường 70 năm (1948-2018). Nhân dịp kỷ niệm 60 năm báo Văn nghệ, độc giả đã được đón đọc bộ sách quý Truyện ngắn tinh tuyển 60 năm Báo Văn nghệ (gồm 5 tập). Như một trùng phùng chữ nghĩa, cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 sẽ được tổng kết đúng dịp kỷ niệm tuổi 70 Báo Văn nghệ. Một bộ sách quý đã kịp có trong tay độc giả yêu văn chương -Tuyển truyện ngắn hay dự thi Báo Văn nghệ (2 tập, Nxb Thanh niên, 2016-2017). Cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 của Báo Văn nghệ nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng mới nhằm tôn tạo nền truyện ngắn dân tộc đã có bề dày truyền thống. Không ngẫu nhiên khi những người làm sách Truyện ngắn tinh tuyển 60 năm Báo Văn nghệ tự tin viết “Có thể khẳng định rằng, trong một phạm vi nhất định, những thành tựu về sáng tác, đặc biệt ở thể loại truyện ngắn trên Văn nghệ cũng chính là phản ánh sự phát triển và thành tựu của nền văn học nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua”.