Chùm thơ của Thúy Liên

Da nắng màu bánh mật Nắng mất ngủ màu da em bánh mật nhói đau ...